ANBI Status.

 

Naam:     Stichting Activiteiten Lionsclub Woensdrecht Zuidkwartier

KvK:       KvK 58490027
RSIN:      853061956
Contact:  Melis Blecklaan 7, 4634 VX Woensdrecht. .
E-mail:    f.a.c.goossens@gmail.com

Bestuur: FAC Goossens (voorzitter), PPA Verbist, JAM van Loenhout, EBM Schoenmakers.
Beloningsbeleid: Geen beloning.

Statuten: Notarieel vastgelegd bij Notaris Vermunt te Hoogerheide op 17-07-2013

Beleidsplan: Het verwerven van geldmiddelen te besteden voor door de vereniging Lionsclub Woensdrecht Zuidkwartier aan te wijzen bestemmingen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen en het beheer van de door haar verkregen geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang daaraan nog niet bedoelde bestemming is gegeven.

De activiteiten zijn te vinden onder "We Serve".

Doelstelling: Het verwerven van geldmiddelen te besteden voor door de vereniging Lionsclub Woensdrecht Zuidkwartier aan te wijzen bestemmingen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen en het beheer van de door haar verkregen geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang daaraan nog niet bedoelde bestemming is gegeven.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Zie hiervoor de website Lions-Woensdrecht-Zuidkwartier.nl onder de kop “We Serve”

Financiële verantwoording:

het verslag jaar van de Lions loopt van 1 juli tot 1juli van het volgende jaar.

Verenigingsjaar 2012/2013 (klik)
Verenigingsjaar 2013/2014 (klik)
Verenigingsjaar 2014/2015 (klik)
Verenigingsjaar 2015/2016 (klik)
Verenigingsjaar 2016/2017 (klik)
Verenigingsjaar 2017/2018 (klik)
Verenigingsjaar 2018/2019 (klik)
Verenigingsjaar 2019/2020 (klik)
Verenigingsjaar 2020/2021 (klik)
Verenigingsjaar 2021/2022 (klik)
Verenigingsjaar 2022/2023 (klik)