28/06/2020

Sinds 3 weken is in de Zuidwesthoek van Brabant een gezamenlijke huisartsenpraktijk ingericht. Deze is speciaal voor corona-patiënten, of mensen met daaraan gerelateerde klachten. De praktijk, die in het oude politiebureau aan de Sportlaan in Hoogerheide is gevestigd, ontvangt patiënten ‘met gepaste afstand’.  Er zijn twee behandelruimtes beschikbaar. Er is géén wachtkamer, want deze is verplaatst naar ieders auto op de parkeerplaatsen buiten. Patiënten worden zo gescheiden van elkaar opgeroepen, zodat geen besmettingsgevaar aanwezig is. De afspraken voor dit spreekuur  worden ingepland via de eigen huisarts.

Besmetting wordt voorkomen in het belang van de patiënten, maar ook in het belang van de behandelende medici.

De ruimtes dienen nauwgezet ontsmet te worden. Dat is in deze tijd een uitdaging geweest, waarvoor op tijd de helpende hand is geboden. De hiervoor benodigde desinfectiemiddelen zijn geschonken door Sjoerd Groffen van Trasegro b.v. in Oud Gastel aan de Lions Zuidkwartier. En deze hebben de middelen onder de zorgverleners in de regio verdeeld. In deze tijd van schaarste is het waardevol dat we samen in de Zuidwesthoek in staat zijn om dit initiatief te ondersteunen met de juiste materialen.